Chcete u nás
najít domov?

Jste-li v situaci, kdy potřebujete naše služby, a rozhodnete-li se jich využívat, je třeba nejprve podat žádost o přijetí a přiložit k ní vyjádření od vašeho praktického či ošetřujícího lékaře.

Vyplnění žádosti

Žádost musí obsahovat vyplněný formulář s vlastnoručním podpisem žadatele (nebo opatrovníka či zmocněnce) a vyjádření lékaře.
Stáhnout žádost o přijetí

Podání žádosti

Žádost můžete přinést osobně, poslat ji poštou nebo ji podat elektronicky. Pokud není žadatel schopen tyto náležitosti vyřídit sám, mohou jej zastoupit rodinní příslušníci nebo jiný zástupce.

Sociální šetření

Jakmile to bude možné, navštíví žadatele sociální pracovnice v místě jeho současného pobytu a provede sociální šetření. Na termínu se vždy domluvíme dostatečně dopředu.

Posouzení žádosti

Pokud žadatel spadá do cílové skupiny a žádost splňuje všechny náležitosti, zařadíme ho do seznamu čekatelů. Když se uvolní místo, znovu ho kontaktujeme a prošetříme jeho aktuální stav a potřeby.

E-mail pro elektronické
podání žádosti

socialni@domovnapolni.cz

Adresa pro poštovní
nebo osobní doručení

Polní 252/1, Vyškov, 68201

Pro koho tu jsme?

Domov pro seniory

81 lůžek

od 60 let

Nabízí místo seniorům nad 60 let ve starobním či invalidním důchodu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která nestačí být zajištěna prostřednictvím dostupných terénních sociálních služeb.

Domov se zvláštním režimem pro osoby s psychiatrickou diagnózou

31 lůžek

od 50 let

Poskytuje péči osobám s psychiatrickou diagnózou od 50 let se sníženou schopností soběstačnosti, které nejsou schopny zajistit své potřeby ve vlastním prostředí ani za pomoci rodiny či ostatních dostupných služeb. 

Domov se zvláštním režimem pro osoby s Alzheimerovou nebo jinou formou demence

72 lůžek

od 50 let

Poskytuje pobytovou sociální službu osobám s psychiatrickou diagnózou od 50 let se sníženou schopností soběstačnosti, které nejsou schopny zajistit své potřeby ve vlastním prostředí ani za pomoci rodiny či ostatních dostupných služeb.

Služby nemůžeme poskytnout osobám

  1. Nespadajícím do cílové skupiny.
  2. Se závislostí na alkoholu, omamných látkách a hazardních hrách.
  3. Jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení.
  4. S prokázanou agresí vůči okolí.
  5. Trpícím závažnou infekční nemocí, ohrožující ostatní uživatele.
  6. S nařízenou ochrannou léčbou (pokud nelze změnit na ambulantní).
  7. S úplnou ztrátou zraku nebo sluchu.

Co klientům nabízíme?

Domov na Polní je tu pro všechny, kteří hledají důstojný a bezpečný domov s nepřetržitou péčí. Chceme, aby tu klienti našli místo, kde budou moci žít nadále naplněný a hodnotný život. Snažíme se dodávávat jim chuť do života a podporujeme jejich snahu pracovat co nejvíce na udržení své soběstačnosti.

K dispozici jsou jednolůžkové až třílůžkové pokoje, celodenní strava i pravidelný úklid. Naši kvalifikovaní pracovníci jsou kdykoliv připraveni podpořit klienty v naplňování jejich individuálních potřeb. Zajišťujeme pomoc s osobní hygienou, každodenní péčí nebo samostatným pohybem a každý den nabízíme dostatek možností pro aktivní trávení volného času i seberealizaci.

Podrobný výčet

Úhrady za služby

Platba za pobyt v Domově na Polní se skládá z několika částí. Zahrnuje samotné ubytování, stravu, obslužnou a hygienickou péči. Po zaplacení úhrady má dle zákona klientovi zůstat nejméně 15 % z celkové výše příjmů, po dohodě je ale možné hradit pobyt i za spoluúčasti rodiny nebo jiné osoby či instituce.

Více o úhradách

Buďte u nás jako doma

V našem Domově maximálně ctíme svobodu a vlastní rozhodnutí našich klientů. Mohou proto kdykoliv opustit areál, zajít si nakoupit, na dobrou kávu nebo se projít po městě. Stačí se jen zmínit zdravotnímu personálu. A odjet mohou i na delší pobyt.

Platí jen, že by doba neměla překročit 100 dní za rok. Pokud tedy chcete strávit Vánoce s rodinou nebo si užít pár chvilek na chalupě, je to samozřejmě možné. V případě nepřítomností delší než 24 hodin nebudeme účtovat náklady na potraviny a péči. Ty neúčtujeme ani v případě hospitalizace a pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Jak podat žádost o přijetí?

Jste-li v situaci, kdy potřebujete naše služby a rozhodnete se je využívat, je třeba nejprve podat žádost o přijetí a přiložit k ní vyjádření od vašeho praktického či ošetřujícího lékaře.

Stáhnout žádost o přijetí