Domov na Polní

Jsme
Domov
na Polní

Tvoříme pro klienty domov, ve kterém mohou nadále žít aktivní a naplněný život. Prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků usilujeme o stálé zvyšování kvality poskytovaných služeb. Klienty bereme jako partnery a hájíme jejich lidská práva.

Poskytované
služby

Domov pro seniory

81 lůžek

od 60 let

Zajišťujeme bezpečné a důstojné pobytové služby osobám starším 60 let, které si už nemohou zajistit životní potřeby sami nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

Domov se zvláštním režimem
pro osoby s chronickým duševním onemocněním

Pro osoby
s psychiatrickou diagnózou

31 lůžek

od 50 let

Osobám starším 50 let nabízíme bezpečný domov a služby dle jejich individuálních potřeb.

Pro osoby trpící Alzheimerovou
nebo jinou formou demence

72 lůžek

od 50 let

Pro osoby starší 50 let s Alzheimerovou nebo jinou formou demence zajišťujeme pobytové sociální služby dle jejich individuálních potřeb.

Co je u nás nového?

Ohlédnutí za uplynulým měsícem

12. 3. 2024

I když byl společenský život v Domově na Polní po nedlouhou část uplynulého měsíce ovlivněný chřipkovou epidemií, mimo tuto nepříjemnou dobu...

číst více

Radost ze získaného daru

3. 3. 2024

Koncem roku 2023 se rozhodla společnost Iresoft, která poskytuje naší organizaci komplexní informační systém CYGNUS II.,...

číst více

Ukončení zákazu návštěv

23. 2. 2024

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

s potěšením Vám oznamujeme, že...

číst více

Zákaz návštěv v Domově na Polní

13. 2. 2024

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace jsou zakázány s okamžitou platností návštěvy u našich...

číst více

Jak podat
žádost o přijetí?

Jste-li v situaci, kdy potřebujete naše služby a rozhodnete se je využívat, je třeba nejprve podat žádost o přijetí a přiložit k ní vyjádření od vašeho praktického či ošetřujícího lékaře.

Více pro žadatele

Kdo jsme?

V souladu se Zákonem č. 108/2006 poskytujeme sociální služby těm, kteří je potřebují. Naším cílem je zachovávat lidskou důstojnost, motivovat klienty k aktivitě, snažit se zlepšit nebo co nejdéle zachovat jejich soběstačnost. Klademe důraz na individuální přístup a zachování lidských práv našich klientů. Poskytujeme komplexní služby zahrnující ubytování, stravu, úklid, pomoc s běžnými úkony a osobní hygienou, sociální pomoc, ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Zajišťujeme odbornou zdravotní péči (praktický lékař, stomatolog, neurolog, psychiatr) a nabízíme také další zprostředkované a doplňkové služby (kadeřník, pedikúra atd.) a mnoho dalších kulturních akcí nebo zájmových činností pro aktivní trávení volného času. Součástí služeb je i paliativní péče, jejímž prostřednictvím umožňujeme klientům důstojné odcházení v soukromí s možností strávení posledních chvil s nejbližšími.

Více o nás

Na čem si zakládáme?

Bezpečné prostředí

Chceme, aby se u nás klienti cítili příjemně. Neustále proto usilujeme o zkvalitňování péče a kultivaci prostředí.

Sociální začleňování

Posilujeme přirozené sociální kontakty klientů a podporujeme je ve využívání veřejně dostupných služeb.

Individuální přístup

Poskytujeme služby na základě možností, schopností, zájmů, potřeb a osobních cílů klientů. 

Podpora samostatnosti

Prostřednictvím motivace a rozvíjení soběstačnosti se snažíme minimalizovat závislost na službě.

Zachování důstojnosti

K našim klientům přistupujeme jako k rovnocenným partnerům, respektujeme jejich práva a svobodnou vůli.