Klientům nabízíme

Pro naše klienty nabízíme pomoc s naplňováním jejich potřeb v souladu s takzvanou Kartou potřeb Jihomoravského kraje. Oblasti, se kterými vám můžeme pomoci, jsou:

Osobní hygiena

 1.  Denní hygiena (běžná ranní, denní a večerní hygiena, vysmrkání se, použití deodorantu, péče o ústa, zuby a jejich náhrady, česání a mytí vlasů, úprava vlasů, péče o nehty na rukou a nohou, péče o oči a uši, péče o brýle, naslouchátko)
 2.  Mytí a koupání (mytí těla a koupání, sprchování, ošetření pokožky po koupeli nebo sprše)
 3. Výkon fyziologické potřeby (použití WC nebo toaletního křesla včetně očisty, výměna inkontinentních pomůcek, vypuštění sběrného sáčku na moč)

Zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 1.  Oblékání a svlékání (oblékání a svlékání s případným použitím pomůcek, volba vhodného oblečení a doplňků s ohledem na počasí, příležitost a vhodné vrstvení)
 2.  Obouvání a zouvání (volba vhodné obuvi s ohledem na počasí a příležitost, použití pomůcek)
 3.  Celková úprava vzhledu (líčení/odlíčení, úprava před odchodem, před zrcadlem, použití parfému)
 4.  Posouzení, co je třeba nakoupit v souvislosti s péči o svou osobu

Samostatný pohyb

 1. Změna polohy (změny polohy na lůžku, vstávání a uléhání na lůžko, posazení, manipulace s dekou a polštářem, podání věcí ze stolku, polohování lůžka, stání a sezení, použití polohovacích a fixačních pomůcek)
 2.  Manipulace s předměty (přemísťování předmětů denní potřeby a manipulace s nimi, manipulace se závěsy a žaluziemi)
 3.  Pohyb ve vlastním prostoru (pohyb po bytě a místnosti, otevření a zavření dveří, manipulace s klíčem)
 4.  Pohyb mimo zařízení (chůze po rovině, po schodech, v terénu, opuštění domácnosti či zařízení, pohyb mimo něj)

Zajištění stravování

 1.  Příprava stravy (příprava nápojů, příprava a vaření jídel, ohřívání stravy, skladování potravin a sledování data spotřeby, podání jídla na talíř, servírování)
 2.  Zajištění potravin (posouzení, jaké potraviny je třeba nakoupit)
 3.  Přijímání stravy (najedení, napití, porcování stravy

Péče o domácnost

 1.  Úklid a údržba vlastního prostoru (umytí nádobí, uložení potravin, úklid lednice, běžné udržení pořádku – věci na své místo, běžný úklid vlastního prostoru, udržení vnitřního pořádku ve skříních a v kuchyňské lince, péče o květiny –  zalévání, přesazování)
 2.  Péče o lůžko (stlaní, převlékání lůžkovin)
 3.  Péče o prádlo, oblečení, boty (přepírání drobného prádla, sušení prádla, žehlení, uložení prádla, drobné opravy, čištění bot)
 4.  Udržení tepelné pohody ve vlastním prostoru (větrání, obsluha radiátorů či jiných zdrojů tepla a teplé vody)
 5.  Obsluha domácích spotřebičů (obsluha pračky, čajové konvice, lednice, mikrovlnné trouby)

Zajištění kontaktu se společenským prostředím

 1.  Společenské kontakty (navazování a udržování partnerských, přátelských a jiných společenských vztahů, uskutečnění kontaktu s rodinou nebo blízkými, další společenské kontakty)
 2.  Orientace (orientace v čase – den, týden, roční období, v místě – nalezení WC, jídelny, pokoje, signalizačního zařízení apod., v osobách – poznávání blízkých, pracovníků služby, lékařů apod., orientace mimo zařízení)
 3.  Komunikace (dostatečná slovní zásoba či alternativní dovednost vyjádření vlastních potřeb a navázání kontaktu)
 4.  Využívání běžných veřejných služeb (využívání služeb a zapojování do sociálních aktivit odpovídajících věku – návštěva a orientace v obchodě, výběr a zaplacení zboží, využití pošty či banky, návštěva obecního úřadu a jiných institucí, návštěva klubů či knihovny, návštěva restaurace apod.)

Seberealizace

 1.  Vzdělávání (získávání znalostí a dovedností, univerzita 3. věku, besedy apod.)
 2.  Pracovní a jiné uplatnění (uplatnění ve smysluplné činnosti, dobrovolnické činnosti, pokračování pracovní činnosti apod.)
 3.  Oblíbené činnosti (čtení, poslech hudby a mluveného slova, sledování TV, videa, DVD, použití internetu, ruční práce, výtvarné činnosti, sportovní aktivity, uspokojení duchovních potřeb – setkání s duchovním, návštěva kostela, jiné oblíbené činnosti – péče o zvíře, sběratelství)

Péče o zdraví a bezpečí

 1.  Zajištění bezpečí (přivolání pomoci, prevence zranění a zdravotních rizik, zajištění pomůcek k omezení rizik, rozpoznání zhoršujícího se stavu)
 2.  Zdraví (provedení jednoduchého ošetření – použití leukoplasti obvazu, pružného obinadla, dezinfekce aj., návštěva lékaře a dodržování léčebného režimu, zajištění léků a jejich užívání, rehabilitace a cvičení, rozvoj a prevence hybnosti,  dodržování pitného režimu a diety)
 3.  Zdravá výživa (znalost zásad zdravé výživy, potravin, které prospívají/škodí, znalost optimálního množství jídla)

Uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí 

 1.  Majetková a finanční oblast (hospodaření s finančními prostředky – rozvržení příjmů a plateb, provádění úhrad poplatků za bydlení, telefon, daně aj., řešení dluhů a exekucí, uzavírání smluv, nakládání s majetkem – převedení, pronájem, darování, využití sociálních dávek a jiných výhod, uplatnění práva na důchod)
 2.  Základní doklady (zajištění platných osobních dokladů – OP, pas, rodný list, průkaz ZP)
 3.  Účast na veřejném životě (uplatňování politických práv - práva volit, petičního práva, práva být členem politické strany, účast na zasedání zastupitelstva)
 4.  Ochrana práv (ochrana před zneužíváním - ochrana běžných základních práv, ochrana práv v oblasti sousedských a občanských vztahů, uplatňování pomoci ombudsmana, znalost kontaktů na pomáhající subjekty – v případě zneužití, domácího násilí nebo ohrožení těmito jevy)

Jak podat žádost o přijetí?

Jste-li v situaci, kdy potřebujete naše služby a rozhodnete se je využívat, je třeba nejprve podat žádost o přijetí a přiložit k ní vyjádření od vašeho praktického či ošetřujícího lékaře.

Více pro žadatele