Z čeho
se cena skládá?

Bydlení

Zahrnuje topení, vodu, elektřinu, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.

Strava

Klienti mají k dispozici snídani, oběd, svačinu a večeři. Pro diabetiky připravujeme navíc druhou večeři.

Obslužná péče

Podáme pomocnou ruku při jídle, provádění hygienické péče, oblékání i dalších každodenních činnostech.

Jakým způsobem a kdy platba probíhá?

Při platbě se maximálně přizpůsobíme vašim preferencím. Můžete ji provést trvalým příkazem v bance, složenkou, hotovostní platbou přímo v domově nebo prostřednictvím tzv. hromadného seznamu, kdy je důchod klienta posílám přímo na účet Domova na Polní. Aktuální výše úhrad je připravena nejen na webu, ale i na nástěnkách a propagačních materiálech. Smlouvu podepíše klient v den přijetí. Platí, že mu musí po zaplacení dle zákona zůstat nejméně 15 % z celkové výše příjmu. Pokud by klientovi nestačil k úhradě vlastní příjem, není problém dohodnout spoluúčast na úhradě s rodinou nebo dalšími osobami nebo uplatnit nárok na sníženou úhradu.

Jak bude vyplácen důchod?

Po přijetí do Domova na Polní je na klientovi, jaký způsob vyplácení důchodu zvolí. Může to být prostřednictvím poštovní poukázky (zařizuje Česká pošta), bankovním převodem nebo pomocí hromadného seznamu. V takovém případě je nutné požádat ČSSZ Praha, aby byl důchod zasílán přímo na účet zařízení v jednotném výplatním termínu. Po automatickém stržení úhrady za služby je pak zůstatek důchodu vyplácen klientovi dle jeho preferencí (hotově přímo klientovi, převodem do jeho hotovostního nebo bankovního depozita). S tím vám ale moc rádi poradíme. A pokud není klient vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obstarat si své potřeby v oblasti financí sám, může si peníze uložit na vlastní depozitní účet v našem zařízení Se správou financí mu pomohou pracovnice sociálního úseku dle jeho přání. Z depozitního účtu si může klient nechat bezhotovostně hradit například léky nebo jiné služby a výrobky, vybírat si hotovost pro vlastní potřeby nebo zplnomocnit k vybírání hotovosti třetí osobu dle svého výběru. V takovém případě je potřeba doložit úředně ověřenou plnou moc. V trezoru si mohou klienti uložit nejen hotovost, ale i cenné předměty.

Úhrady za služby od 1. 3. 2024

 

Ubytování za den

Strava za den

Celkem za den

Celkem za měsíc

Hygienická a obsl.
péče dle PnP/měsíc

1lůžkový pokoj 280 Kč 232 Kč 512 Kč 15 360 Kč -
2lůžkový pokoj 275 Kč 232 Kč 507 Kč 15 210 Kč -
3lůžkový pokoj 265 Kč 232 Kč 497 Kč 14 910 Kč -
1. stupeň PnP - - - - 880 Kč
2. stupeň PnP - - - - 4 400 Kč
3. stupeň PnP - - - - 12 800 Kč
4. stupeň PnP - - - - 19 200 Kč

 

Péče je hrazena prostřednictvím příspěvku na péči v plném rozsahu částky přiznané Úřadem práce ČR.