Domov na Polní

Jsme
Domov
na Polní

Tvoříme pro klienty domov, ve kterém mohou nadále žít aktivní a naplněný život. Prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků usilujeme o stálé zvyšování kvality poskytovaných služeb. Klienty bereme jako partnery a hájíme jejich lidská práva.

Poskytované
služby

Domov pro seniory

81 lůžek

od 60 let

Zajišťujeme bezpečné a důstojné pobytové služby osobám starším 60 let, které si už nemohou zajistit životní potřeby sami nebo za pomoci terénních sociálních služeb.

Domov se zvláštním režimem
pro osoby s chronickým duševním onemocněním

Pro osoby
s psychiatrickou diagnózou

31 lůžek

od 50 let

Osobám starším 50 let nabízíme bezpečný domov a služby dle jejich individuálních potřeb.

Pro osoby trpící Alzheimerovou
nebo jinou formou demence

72 lůžek

od 50 let

Pro osoby starší 50 let s Alzheimerovou nebo jinou formou demence zajišťujeme pobytové sociální služby dle jejich individuálních potřeb.

Co je u nás nového?

Ukončení zákazu návštěv

23. 2. 2024

Vážení rodinní příslušníci a blízcí našich klientů,

s potěšením Vám oznamujeme, že...

číst více

Zákaz návštěv v Domově na Polní

13. 2. 2024

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace jsou zakázány s okamžitou platností návštěvy u našich...

číst více

1. ples Domova na Polní

22. 1. 2024

K prvním měsícům roku neodmyslitelně patří společenská a plesová sezóna. Rozhodli jsme se našim klientům atmosféru plesů, zábav a...

číst více

Potěšující zprávy

10. 1. 2024

Do roku 2024 jsme vkročili pomyslně "pravou nohou". Radujeme se nejen z nového názvu a nového loga, ale o to pravé potěšení a radost se na prahu...

číst více

Jak podat
žádost o přijetí?

Jste-li v situaci, kdy potřebujete naše služby a rozhodnete se je využívat, je třeba nejprve podat žádost o přijetí a přiložit k ní vyjádření od vašeho praktického či ošetřujícího lékaře.

Více pro žadatele

Kdo jsme?

V souladu se Zákonem č. 108/2006 poskytujeme sociální služby těm, kteří je potřebují. Naším cílem je zachovávat lidskou důstojnost, motivovat klienty k aktivitě, snažit se zlepšit nebo co nejdéle zachovat jejich soběstačnost. Klademe důraz na individuální přístup a zachování lidských práv našich klientů. Poskytujeme komplexní služby zahrnující ubytování, stravu, úklid, pomoc s běžnými úkony a osobní hygienou, sociální pomoc, ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Zajišťujeme odbornou zdravotní péči (praktický lékař, stomatolog, neurolog, psychiatr) a nabízíme také další zprostředkované a doplňkové služby (kadeřník, pedikúra atd.) a mnoho dalších kulturních akcí nebo zájmových činností pro aktivní trávení volného času. Součástí služeb je i paliativní péče, jejímž prostřednictvím umožňujeme klientům důstojné odcházení v soukromí s možností strávení posledních chvil s nejbližšími.

Více o nás

Na čem si zakládáme?

Bezpečné prostředí

Chceme, aby se u nás klienti cítili příjemně. Neustále proto usilujeme o zkvalitňování péče a kultivaci prostředí.

Sociální začleňování

Posilujeme přirozené sociální kontakty klientů a podporujeme je ve využívání veřejně dostupných služeb.

Individuální přístup

Poskytujeme služby na základě možností, schopností, zájmů, potřeb a osobních cílů klientů. 

Podpora samostatnosti

Prostřednictvím motivace a rozvíjení soběstačnosti se snažíme minimalizovat závislost na službě.

Zachování důstojnosti

K našim klientům přistupujeme jako k rovnocenným partnerům, respektujeme jejich práva a svobodnou vůli.